Vertane tok imot oss med opne armar og gav oss eit lidenskapelig innblikk i lokalhistoria.

Gården

Gården har navnet etter det store Juvsjuvet som strekker seg fra tunet og helt til høyfjellet. Gårdstunet ligger høyt og fritt i bratte bakker med vidsyn over fjorden og til de omliggende bygder som speiles i vannet. Utsiktseiendommen som er på over 2 000 mål og med en omkrets på vel 6000 meter, ligger 6 km fra Utvik mot Tistam.

Bygningene er gamle og bygget i et sirkelformet gårdstun. Både Gamletunet og husmannsplassen i Juvsøyna har fått hver sin utsiktsstue. Eiendommen blir i dag drevet på helårsbasis innen reiseliv, småskala bringebærproduksjon og foredling til Juv-produkter, samt noe skogsdrift.

Vertane tok imot oss med opne armar og gav
oss eit lidenskapelig innblikk i lokalhistoria.

Gården

Gården har navnet etter det store Juvsjuvet som strekker seg fra tunet og helt til høyfjellet. Gårdstunet ligger høyt og fritt i bratte bakker med vidsyn over fjorden og til de omliggende bygder som speiles i vannet. Utsiktseiendommen som er på over 2 000 mål og med en omkrets på vel 6000 meter, ligger 6 km fra Utvik mot Tistam.

Bygningene er gamle og bygget i et sirkelformet gårdstun. Både Gamletunet og husmannsplassen i Juvsøyna har fått hver sin utsiktsstue. Eiendommen blir i dag drevet på helårsbasis innen reiseliv, småskala bringebærproduksjon og foredling til Juv-produkter, samt noe skogsdrift.

Historien

Juv kan dokumentere historie tilbake til 1331. Et originalt dokument datert 6. februar 1331 finnes i samlingen Diplomatarium Norvegicum. Dokumentet navngir selveiende bønder i 4 generasjoner helt tilbake til 1200 tallet og dette er trolig den eldste navngitte slekt av bondestand man kjenner i Nordfjord.

Gården har ligget øde og skiftet eiere gjennom tidene, men historien om husmannsfamilien og Mons som drev gården fra 1912 og fremover går det gjetord om.

Mons Djuv var en arbeidsom mann. Han var en hardhaus og brukte aldri undertøy uansett årstid eller vær.

Arbeidsskjorta i ull hadde hull på skulderen etter «dragetauet» som ble brukt i allslags arbeid. Han og kona Rakel opplevde å miste alle de 4 barna og i 1946 overtok søstersønnen gården.

I 1956 tok Rønnaugs foreldre Inga og Arne over gården som ble overført til Rønnaug i 1996. Hun og mannen bygger deres livsverk videre.

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av norske brev og dokumenter, fra den eldste tid inntil 1570. Diplomatarium Norvegicum gjengir innholdet i dokumentene ordrett på originalspråket (latin og norrønt) og er et sentralt verk for alle som arbeider med norsk middelalderhistorie.

Vertskapet

Størst av alt er kjærligheten

Gården og stedet drives i dag av Rønnaug Berge Leite og mannen Paul-Rune Leite.

Rønnaug er født på gården, men familien har mange år bodd i Kjølsdalen og hatt arbeid på Nordfjordeid. Det er nå tid for å overlate familiehuset til neste generasjon.

Vi håpar på god helse i mange år framover slik at vi kan drive Juv på heilårsbasis med overnatting og opplevelsar.

Kongstanken er at Juv skal leve videre og vere en fremtidig ressurs til glede for moderne verdensmennesker.

Rønnaug brenner for Juv. Hun har stor respekt for livsverkene til menneskene som har bygget gården og ønsker å ta vare på og løfte frem historien og skattene de har funnet og deler gjerne livsarven med deg som gjest.

Vertskapet

Størst av alt er kjærligheten

Gården og stedet drives i dag av Rønnaug Berge Leite og mannen Paul-Rune Leite.

Rønnaug er født på gården, men familien har mange år bodd i Kjølsdalen og hatt arbeid på Nordfjordeid. Det er nå tid for å overlate familiehuset til neste generasjon.

Vi håpar på god helse i mange år framover slik at vi kan drive Juv på heilårsbasis med overnatting og opplevelsar.

Kongstanken er at Juv skal leve videre og vere en fremtidig ressurs til glede for moderne verdensmennesker.

Rønnaug brenner for Juv. Hun har stor respekt for livsverkene til menneskene som har bygget gården og ønsker å ta vare på og løfte frem historien og skattene de har funnet og deler gjerne livsarven med deg som gjest.

«Dei 7 Sansar»

Se – Høre – Lukte – Smake – Føle + Gjøre og Tenke