Soria MoriaSoloppgang

Solnedgang


Vandringsvise

Oss kan du møte på all verdens veier.
Vår fot har trådt på alle markers muld.
Den bylt vi bær på, det er alt vi eier,
men vi har sterneblink og månegull.

Og vi har sett de skjønne soloppganger.

Hørt bekken sildre gjennom eng og kratt.
Hørt fuglesangen over blomstervanger
og sommersuset i den stille natt.

Vi har en drøm, en verden bak vår panne.
Så langt den rekker er den evig vår.
Og der er sjøer, der er gyldne lande
med nye eventyr hvor hen du går.

Når sol går ned og det er skumringstime
vil bekken nynne oss sin melodi.
Ja, vi er vandringsmenn i verden vide
og ingen gledestund går oss forbi.

Vi tar imot og gir med åpne hender.
Så glad og rik er ingen mann på jord
som vi - når natten sine stjerner tenner
og lar dem lyse på en vandrers spor.