Skaret

Kjell Råd
STØYLAR i gamle Innvik og Utvik sokn

fortel på s. 190 under omtale av Brulandstøylen at støylsjenter
og ungdomar gjekk på kaffitur fram i skaret mellom Dunheia
og Snøfjellet når det var fint ver om søndagen. 

Sume tider kunne der vera samla ein 50-60 ungdomar. 
Dersom nokon hadde fele med seg, vart det ofte dansa på ei slette.  Her var oppmura sitjeplass til spelemennene. 
Denne flata var så ofte brukt at i ringen der dei dansa, voks det ikkje gras.
 


 

Tistamskaret