Møte med reinsflokken  

 På myrane ovanfor støylen 2007