"Påskeskarrennet" 
God Påske 2008Det årvisse påskerennet
Rypeskarrennet
startar på Utvikfjellet,
23 km fine løyper,
til Fjellbygda ovanfor Sandane.


Vårt påskerenn
startar også på Utvikfjellet:I år starta vi
saman meddeltakarane i
Rypeskarrennet,
men tok av mot Varden
og fortsette løypa forbi
Rypeskaret og vidare på "baksida" av Snøfjellet.

Vi gjekk på silkeføre gjennom Skaret
og møtte ei einsleg kvitkledd rype.

Flott unnarenn
til lavvuen på Myrane.

Mat og kvild
før etappen til Juvstøylen.

Så på bakende og ski
ned den bratte stien til Juv.
Påskemoro i måneskin:

Iglo