Lodalen - farleg vakkerFleire gonger har Ramnefjellet rast.
Ras store nok til å utslette meir eller mindre to bygder to gonger.
Raset danna undervass-
bølgjer som følgde botnen og vart til utslettande flodbølgjer då dei kom inn på grunnare vatn.

I 1905 omkom tilsaman 61 mennekse i bygdene Nesdal og Bødal.  Berre 9 menneske vart funne, dei andre 52 fekk si grav i vatnet.

Berre ein generasjon etter, skjedde det igjen.
I 1936 omkom 74 menneske, 41 av desse vart ikkje funne.
Ei enorm flodbølgje skylde gjennom gardstuna og øydela alt som kom i hennar veg, både menneske, dyr, gardstun og dyrka mark.
   Bødalssæter   Bødalen