Folket i Nordfjord

Utdrag frå den flotte boka "Indre Nordfjord "
med løyve frå forfattaren Olav Jakob Tveit

 

Folket i indre Nordford er mellom dei mest ekte vestlandingane:

Dei er arbeidsame, seige og uthaldande.  Dei utnyttar det dei har, og er meistrar til å få mykje ut av lite.  Dei klorar seg fast til bratte, små gardar og lagar seg gode heimar og levebrød.
Fjordhesten er norges nasonaldyr og symbolet på
fjordfolket:

Han er godlynt og vakker, trufast og uthaldande, han er til nytte og glede.


Og det var her i Nordfjord han vart berga i siste liten:

Blandingsavl skulle få fram ein større og sterkare hestetype som skulle effektivisere jordbruksarbeidet på Vestlandet, og dølahesten Rimfakse vart brukt som avlshingst i 1890-åra.  Men eit møte i Innvik i 1907 berga fjordhestrasen i siste liten.  Det vart bestemt å reinske ut alle hestar med dølablod, og den vakre fjordhesten Njål vart kjøpt tilbake og er stamfar til alle fjordhestar i dag både i Norge og utlandet.


 "Den indre fjorddalebefolking er en vakker, slankbygget, maskuløs og kraftig race, seig og utholdende, og den giver endel af vort lands bedste soldatemner med en høi dyktighedsprocent og en utpræget militær aand og ambition."

Nordre Bergenhus Amt
1901"Tobben" og far
ca. 1973