LavvuVed Juvsjølet, like ovanfor oppkoma, har vi sett opp ein lavvu
med overnattingsplass til mange.Hyggeleg kveldsbesøk frå Frøysetstøylen. 
 
28. mai 2007
Møte med reinsflokken