Jakt 2007


 Det gode liv:

Hjortejakt
av Hallstein Dvergsdal

Forfattaren frå Jølster
skriv om eigne erfaringar
som hjortejeger på Vestlandet
Førstegangsjeger frå Senja/Tønsberg deltek i jakta.