Frøysetstøylen  - grannestøylen i vest


 Mons brukte denne støyen
då han budde i Rusti