Bygdeutvikling

Juv-prosjektet har som målsetjing å vise alternativ bruk av landbruksressursar.
Distrikta har verdifulle kvalitetar som må synleggjerast og delast med andre i framtida.
Bygdene sin eigen nettstad:  www.bygdeutvikling.noUtmarksbasert reiseliv