Kart | Rusti | Juvsøyna | Gamletunet | Gardbøen | Video

Rusti


Hus: Rabben

Rusti har eige gards- og bruksnummer.  Den gamle løa står enno.
Huset Rabben er teikna inn på dei gamle husmurane,