Kart | Rusti | Juvsøyna | Gamletunet | Gardbøen | Video

Gardbøen


Hytte: Blåfjell


Hytte: Smistabben

 I dette området ligg gardfjøsen på garden, og Gardbøen kan
vere eit fint og fredeleg område for 2 eller fleire fritidsbustadar. 
Det går skogsveg frå kommunevegen.